Finansowanie

1.       Instytucja finansująca: Bank Ochrony Środowiska S.A.

2.       Umowa Pożyczki JEREMIE na finansowanie projektów miejskich z udziałem Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE Nr S/37/07/2018/K/KIW/EKO/JERZ z dnia 22.08.2018r.

3.       Wysokość wsparcia: 12.296.000 PLN

4.       Rodzaj wsparcia: pożyczka preferencyjna

Cel: finansowanie i refinansowanie kosztów związanych z kompleksową rewitalizacją zabytkowych kamienic przy ul. 3 maja i pl. Zawiszy w Szczecinie a następnie ich przeznaczenie na działalność hotelarską

Oraz dotacja celowa

1. Instytucja: Gmina Miasto Szczecin

2. Umowa BMKZ/12/2021 centralny rej. UM nr. 21/0001439 z dnia 19 maja 2021r. 

3. Wysokość dotacji: 40 000 PLN

4. Cel: na wykonanie prac remontowo – konserwatorskich klatki schodowej dawnej kamienicy Dohrnów, znajdującej się przy ul. 3 Maja 22 w Szczecinie