Carl Anton Dohrn – Historia

6 marca 1852r Carl Anton Dohrn złożył wniosek o zezwolenie na budowę swojej rezydencji, która stanęła przy narożniku pl. Zawiszy Czarnego już rok później.

Carl Anton Dohrn był tłumaczem, podróżnikiem i doktorem nauk przyrodniczych. Swoją okazałą rezydencję wzniósł w Szczecinie i osiadł w niej po wieloletnich podróżach po Europie, Afryce i Ameryce Południowej. Syn Carla – Heinrich Dohrn – przejął po Ojcu rezydencję oraz pasje naukowe. W 1863r założył On „Towarzystwo Muzeum Pomorskiego”, które gromadziło kolekcję sztuki antycznej. W XIX w. Powstało „Pommersches Muzeum” z siedzibą w rezydencji Dohrnów przy ówczesnej Lindenstrasse.

Rezydencja Dohrnów przetrwała wojnę, wypaleniu uległa tylko część dachu, budynek po wojnie zabezpieczono i od 1946r mieściła się w nim przychodnia kolejowa. W późniejszych latach Kamienica Dohrna była własnością PKP. Obecnie zachowując historyczny charakter w neorenesansowej rezydencji.